Kontaktlærerordning:

 

Alle elever på V10 har en kontaktlærer og er med i en kontaktlærergruppe. I løbet af året og særligt ved opstarten af skoleåret samles eleverne løbende i kontaktholdene. Kontaktholdene er med til at sikre, at alle elever hurtigt oplever at blive en del af fællesskabet.

Hver elev har 3 samtaler hvor der bliver samlet op på målene. 

 

Formålet med kontaktlærerordningen på V10 er:

 

 • At sikre, at alle elever bliver set, og der ved mistrivsel hurtig kan blive iværksat indsatser

 • Kendskab til den enkelte elev m.h.p. bedst muligt at kunne støtte op omkring elevens trivsel og læring

 • At den enkelte elev føler sig anerkendt og lyttet til

 • Tæt og hyppig opfølgning på eleverne læringsudbytte og personlige udvikling

 • At støtte elevernes egen refleksion over læring og oplevelse af social trivsel.

  Kontakt

   

  V 10, 10. klassescenter

  Askovvej 7

  6600 Vejen

  Telefon 24 27 47 42

  © 2015 by Lars Bischoff. All rights reserved