Forsamtaler:

Alle nye elever vil modtage et velkomstbrev i slutningen af marts, hvor de sammen med deres forældre i starten af maj måned blive indkaldt til en forsamtale på V10. Ved forsamtalen vil der for den enkelte elev blive opstillet mål for 10. klasse og drøftet og aftalt, hvad der skal til for at nå målene. Mål og aftaler vil blive skrevet ind i elevens udviklingsplan for 10. klasse.
 

Skolestart:

Det nye skoleår starter onsdag den 12.08.20 kl. 8.05. De første dage vil være introdage, som både vil bygge på sociale og faglige aktiviteter bl.a. i kontaktlærergrupperne. 

Buskort

Til elever bosiddende i Vejen Kommune, og som har mere end 9 km mellem skole og hjem, bliver der udleveret bus-/togkort første skoledag.

  Kontakt

   

  V 10, 10. klassescenter

  Askovvej 7

  6600 Vejen

  Telefon 24 27 47 42

  © 2015 by Lars Bischoff. All rights reserved