Vurdering for læring

 

 

I alle fag arbejder vi med Vurdering for læring (VFL). Det er et procesorienteret feedbackredskab, der fokuserer på elevens læring og på løbende evaluering heraf. Vurdering for læring handler om at lære eleverne at vurdere og korrigere deres eget arbejde, deres indsats og læringsstrategi med afsæt i tydelig målsætning og kriterier for målopfyldelse.

 

Vurdering for læring læner sig op ad følgende fire overordnede principper:

 

1) Eleverne forstår, hvad de skal lære, og hvad der forventes af dem.

 

2) Eleverne får tilbagemeldinger, som fortæller dem om kvaliteten af deres arbejde eller deres præstation.

 

3) Eleverne får råd om, hvordan de kan forbedre sig.

 

4) Eleverne er i høj grad involveret i – og om muligt forpligtet på egen læring ved blandt andet at vurdere eget arbejde og egen faglig udvikling 

  Kontakt

   

  V 10, 10. klassescenter

  Askovvej 7

  6600 Vejen

  Telefon 24 27 47 42

  © 2015 by Lars Bischoff. All rights reserved